Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Družbeno odgovoren delodajalec

Družbeno odgovoren delodajalec

Septembra 2022 je Dom upokojencev Idrija prejel certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Družbena odgovornost v naši organizaciji se kaže v odnosu do vseh deležnikov.

Dom je v okviru svoje zaveze družbeni odgovornosti sprejel več različnih ukrepov, ki našemu domu nudijo priložnost za izboljšanje na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in pri vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Poleg tega nas ukrepi spodbujajo tudi k večjemu prizadevanju za zmanjševanje negativnega vpliva našega delovanja na okolje in k povečevanju naše odgovornosti do družbenega in naravnega okolja.

Logotip certifikata

ZAVEZA VODSTVA DRUŽBENI ODGOVORNOSTI


Slogan Doma upokojencev Idrija, d.o.o. je »Skupaj klekljamo lepšo starost«. Ta slogan sporoča, da smo v prvi vrsti zavezani skrbi za lepa in kakovostna (zrela) leta naših stanovalcev. Slogan daje poudarek tudi temu, da za lepšo starost skrbimo skupaj, zato se družbena odgovornost v naši organizaciji kaže v odnosu do vseh deležnikov.

Vodstvo Doma upokojencev Idrija, d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje organizacije odgovorno do družbenega in naravnega okolja, na katerega ima s svojim delovanjem vpliv, in sicer na način, da bo glavna skrb organizacije zagotavljati:

  • varno in prijetno bivanje vsem stanovalcem,
  • odgovorno, strokovno in sočutno nego in oskrbo vsem stanovalcem,
  • varno, zdravo in spodbudno delovno okolje vsem zaposlenim,
  • ozaveščenost zaposlenih o pomenu družbeno odgovornega ravnanja,
  • delovanje, ki bo imelo čim manj negativnih posledic na okolje.


Dom upokojencev Idrija se zaveda svoje odgovornosti do uporabnikov, njihovih svojcev, zaposlenih ter do družbenega in naravnega okolja. S certifikatom DOD želimo to našo odgovornost še poglobiti in ponotranjiti ter jo obenem širiti tudi na naše najbližje.

Nazaj na vrh