Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Splošne informacije

Pomembni izvlečki iz Hišnega reda

Sprejem in namestitev

Ob prihodu v Dom stanovalca sprejmeta socialna delavka in vodja zdravstvene nege in oskrbe. Stanovalca se seznani s sostanovalci, z bivalnim okoljem in življenjem v Domu, z vsebino Hišnega reda in s Pravilnikom o zaračunavanju oskrbe ter vsemi ostalimi internimi določili, ki vplivajo na uveljavljanje pravic, ki jih ima kot stanovalec v Domu. Stanovalcu se začasno bivališče prijavi na naslovu enote Doma: Arkova ulica 4, Idrija.Prostori (spalnice, dnevni prostori, hodniki, pisarne) so opremljeni z opremo Doma. Stanovalci lahko sobe po dogovoru in skladno s prostorskimi možnostmi, opremijo z manjšimi kosi pohištva, osebnimi predmeti, slikami, RTV sprejemniki, osebnimi računalniki,…

Kajenje v sobah ni dovoljeno. Na podlagi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je prepovedano tudi kajenje v javnih prostorih Doma. Kajenje je dovoljeno na balkonih in pred Domom, kjer so nameščeni pepelniki.

Obiski in izhodi

Izhodi in prihodi v Dom so praviloma med 7.00 in 20.00 uro. Obiski v enoti Marof ter v 3. in 4. nadstropju enote Idrija so med 7.00 in 20.00 uro. Na 1. in 2. nadstropju enote Idrija so obiski zaradi izvajanja nege in oskrbe stanovalcev zaželeni med 10.00 in 12.30 v dopoldanskem času in med 15.00 in 18.30 v popoldanskem času.

Stanovalec, ki zapusti Dom sam ali v spremstvu svojcev, mora o tem obvestiti receptorja, daljše odsotnosti pa najaviti v ambulanti Doma. Stanovalci varovanih oddelkov lahko zapustijo oddelek s spremstvom in z vednostjo oddelčnega osebja. V kolikor zapustijo oddelek v spremstvu znanih sorodnikov in prijateljev, morajo ti pri oddelčnem osebju izpolniti Izjavo o seznanjenosti z njihovo odgovornostjo.

Obiskovalci Doma morajo svoj prihod najaviti v recepciji Doma.

Pošta, telefoni, televizija

Poštne pošiljke dostavlja pismonoša od ponedeljka do petka. Stanovalcem jih razdeli pismonoša v skladu z Zakonom o poštnih storitvah oziroma jih razdeli receptorka doma. Pisma lahko stanovalci oddajo v poštni nabiralnik, ki je ob vhodu v Dom

Interes za sklenitev naročnine za kabelski priključek preko TV priključka v sobi, lahko stanovalci enote Idrija sporočijo v tajništvo ali socialni delavki Doma. Naročnina je plačljiva.

Oskrba

Zdravstveno obravnavo stanovalcev izvajajo po urniku zdravniki splošne in družinske medicine Zdravstvenega doma Idrija. Specialist psihiater dela v Domu enkrat tedensko oziroma po dogovoru. V Domu se izvajajo storitve delovne terapije in fizioterapije. Zdravstveno nego in posamezne medicinsko tehnične posege izvajajo zdravstveni delavci Doma v okviru svojih pristojnosti.

Za prevoze stanovalcev v zdravstvene ustanove, ki niso nujni, zagotavljajo prevoz in spremstvo svojci oziroma Dom. V zadnjem primeru je spremstvo plačljivo.

Duhovna oskrba

Enkrat mesečno in ob večjih cerkvenih praznikih je v obeh enotah Doma sveta maša in možnost spovedi. Na željo stanovalcev in svojcev lahko osebje Doma duhovnika pokliče tudi v vmesnem času.

Frizerske storitve

Stanovalci se lahko naročijo za friziranje osebno pri frizerju, oziroma se vpišejo v knjigo naročil za frizerja, ki se nahaja v ambulanti Doma. Frizer sprejema stranke po urniku, ki je objavljen na vratih njegovega delovnega prostora.

Časovna določila

Čas obrokov v glavni jedilnici enote Idrija je:

 • Zajtrk: ob 8.00
 • Kosilo: ob 12.00
 • Večerja: ob 18.00 .


Čas obrokov v glavni jedilnici enote Marof je:

 • Zajtrk: ob 8.30
 • Kosilo: ob 11.50
 • Večerja: ob 18.30


V primeru odsotnosti stanovalca v času obroka se ob predhodnem naročilu osebju Doma obrok prihrani do časa vrnitve stanovalca oziroma do naslednjega obroka.

Vhodna vrata so odprta od 6. ure zjutraj do 21. ure zvečer. V primeru kasnejše vrnitve v Dom je pri vhodnih vratih zvonec, s katerim se pokliče osebje.

Tišino se za nemoten počitek v Domu zahteva od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj.

Dom si zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe ali varnosti pridržuje spremembo prilagoditi zgornja časovna določila.

Hujše kršitve hišnega reda

Za hujše kršitve Hišnega reda se štejejo zlasti:

 • grob in žaljiv odnos do sostanovalcev, zaposlenih ali obiskovalcev;
 • nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje;
 • pijančevanje;
 •  razgrajanje;
 •  namensko poškodovanje, uničenje ali odtujitev opreme in drugega premoženja Doma.


V primeru kršitve, kjer nastane materialna škoda in je ugotovljeno, da je bila škoda povzročena namerno, lahko Dom uveljavi odškodninski zahtevek. V primeru kršitve, pri kateri pride do telesnih poškodb sostanovalcev, osebja Doma ali drugih oseb, je potrebno poškodovano osebo napotiti v službo nujne medicinske pomoči in o dogodku obvestiti Policijo.

Nazaj na vrh