Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Prošnja enota Marof

Dokumenti

1. Prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
2. Mnenje o zdravstvenem stanju
3. Izjava o doplačilu

Poleg zgoraj navedenih obrazcev je potrebno priložiti tudi naslednje priloge:

  • odločbo o postavitvi skrbnika,
  • odločbo pristojnega organa oz. izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih, če se vloži prošnja v posebni socialni zavod ali kombinirani socialni zavod.
Stanovalka na vozičku

Izpolnjeno dokumentacijo pošljite na enega izmed naslednjih načinov:

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev. Pri sprejemu se upošteva:

  • čas vložene prošnje,
  • stalno bivališče prosilca,
  • zdravstveno stanje,
  • stalno bivališče oz. bližina svojcev,
  • drugi socialni razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.


Za dodatne informacije glede sprejema v enoto Idrija se obrnite na socialno delavko enote Idrija   ( 031 335 816  ).    

CENIK OSKRBE V ENOTI MAROF

CENIK DODATNIH STORITEV ZA STANOVALCE


VRSTA SOBE C1 C2 C3 C4 C5 C6
ENOPOSTELJNA 37,20 € 41,79 € 47,57 € 0 € 56,98 € 36,29 €
DVOPOSTELJNA 33,90 € 38,49 € 44,27 € 0 € 53,68 € 32,99 €
TRIPOSTELJNA 32,25 € 36,84 € 42,62 € 0 € 52,03 € 31,34 €
ŠTIRIPOSTELJNA 30,60 € 35,19 € 40,97 € 0 € 50,38 € 29,69 €

*Dnevno varstvo je v trajanju 8 ur dnevno -70% od cene oskrbe - glede na uvrstitev v kategorijo.

Odsotnost je cena oskrbe, zmanjšana za dnevni strošek živil = 4.66 € (v skladu z 11. členom Pravilnika).

Oskrbovancem, ki imajo kosilo v VDC-ju, se cena kosila zmanjša za 53,18 % stroškov živil = 2,48 €.

Socialnovarstvene storitve so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV.

Cenik je veljaven od 1. 3. 2023 

DODATNA STORITEV

CENA

OBCASNA POMOC PRI OSKRBI

2,09 €

KOPANJE NA LASTNO ŽELJO V OSKRBI 1

11,32 €

BRITJE V OSKRBI 1

4,43 €

OBČASNA POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI V OSKRBI 1

3,90 €

NAMEŠČANJESLUŠNEGA APARATA 2 X DNEVNO

1,30 €

MAZANJE KOŽE PO POTREBI

2,60 €

OBUVANJE KOMPRESIJSKIH NOGAVIC

1,30 €

POVIJANJENOG Z ELASTIČNIM POVOJEM (zjutraj in zvečer odvijanje)

3,90 €

PORABA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV-več kot prizna ZZZS

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

MENJAVA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

2,60€

ZDRAVILA Z NEGATIVNELISTE

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

UPORABA NADSTANDARDNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1-stanovalci

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

NADSTANDARDNI MATERIAL ZA OBVEZE RAN

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

ZAGOTAVLJANJE PRIPRAVKOV ZA ENTERALNO PREHRANO

RAZLIKA MED VKALKULIRANO IN TRŽNO CENO

PRINAŠANJE HRANE V SOBO ZA OSKRBO 1

1,30 €

DODATNA MALICA STANOVALCA

1,34 €

DODATNO ČIŠČENJE NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

11,55 €

MENJAVA POSTELJNEGA PERILA NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

4,37 €

DODATNE STORITVE OZ. ŠKODA ZARADI ALKOHOLNEGA OPOJA

10,82 €/uro+ MATERIALNA ŠKODA PO TRŽNI CENI

CIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

0,97 €

ČIŠČENJEIN VZDRŽEVANJEINVALIDSKEGA VOZIČKA V OSKRBI 1

3,84 €

ČIŠČENJE PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO HIGIENO V OSKRBI 1

0,97 €

POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE GARD.OMARE,NOČNE OMARICE V OSKRBI 1

15,61 €

DNEVNO POBIRANJE PERILA V OSKRBI 1 (cena na dan)

1,30 €

POMOČ PRI SELITVI NA ŽELJO STANOVALCA

31,22 €

SPREMSTVO ZA POTREBE STANOVALCEV

15,61 €

SKLADIŠČENJE OSEBNIH STVARI PO ODHODU (cena na dan)

3,03 €

IZPRAZNITEV SOBE PO ODHODU STANOVALCA

31,22 €

OBLAČENJE UMRLEGA NA ŽELJO SVOJCEV

34,94 €

NAKUPOVANJE IZVEN ZAVODA

3,90 €

POPRAVILA OBLAČIL (na uro šivanja)

11,30 €

PSIHIATRIČNO MNENJE ZA DPP

55,69 €

UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA DPP

27,84 €


Storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 1. odstavka 6. točke 42. člena Zakona o DDV.

Cenik je veljaven od 1. 3. 2023.

Nazaj na vrh