Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Prošnja enota Marof

Dokumenti

1. Prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
2. Mnenje o zdravstvenem stanju
3. Izjava o doplačilu

Poleg zgoraj navedenih obrazcev je potrebno priložiti tudi naslednje priloge:

  • odločbo o postavitvi skrbnika,
  • odločbo pristojnega organa oz. izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih, če se vloži prošnja v posebni socialni zavod ali kombinirani socialni zavod.
Stanovalka na vozičku

Izpolnjeno dokumentacijo pošljite na enega izmed naslednjih načinov:

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev. Pri sprejemu se upošteva:

  • čas vložene prošnje,
  • stalno bivališče prosilca,
  • zdravstveno stanje,
  • stalno bivališče oz. bližina svojcev,
  • drugi socialni razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.


Za dodatne informacije glede sprejema v enoto Idrija se obrnite na socialno delavko enote Idrija   ( 031 335 816  ).    

CENIK OSKRBE V ENOTI MAROF

CENIK DODATNIH STORITEV ZA STANOVALCE


VRSTA SOBE C1 C2 C3 C4 C5 C6
ENOPOSTELJNA 38,45 € 43,17 € 49,11 € 0 € 58,79 € 37,51 €
DVOPOSTELJNA 35,04 € 39,76 € 45,70 € 0 € 55,38 € 34,10 €
TRIPOSTELJNA 33,34 € 38,06 € 44,00 € 0 € 53,68 € 32,40 €
ŠTIRIPOSTELJNA 31,63 € 36,35 € 42,29 € 0 € 51,97 € 30,69 €

*Dnevno varstvo je v trajanju 8 ur dnevno -70% od cene oskrbe - glede na uvrstitev v kategorijo.

Odsotnost je cena oskrbe, zmanjšana za dnevni strošek živil = 4,79 € (v skladu z 11. členom Pravilnika).

Oskrbovancem, ki imajo kosilo v VDC-ju, se cena kosila zmanjša za 52,80 % stroškov živil = 2,53 €.

Socialnovarstvene storitve so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV.

Cenik je veljaven od 1. 7. 2023 

DODATNA STORITEV

CENA

OBCASNA POMOC PRI OSKRBI

2,18 €

KOPANJE NA LASTNO ŽELJO V OSKRBI 1

11,79 €

BRITJE V OSKRBI 1

4,61 €

OBČASNA POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI V OSKRBI 1

4,06 €

NAMEŠČANJESLUŠNEGA APARATA 2 X DNEVNO

1,35 €

MAZANJE KOŽE PO POTREBI

2,71 €

OBUVANJE KOMPRESIJSKIH NOGAVIC

1,35 €

POVIJANJENOG Z ELASTIČNIM POVOJEM (zjutraj in zvečer odvijanje)

4,06 €

PORABA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV-več kot prizna ZZZS

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

MENJAVA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

2,71€

ZDRAVILA Z NEGATIVNELISTE

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

UPORABA NADSTANDARDNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1-stanovalci

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

NADSTANDARDNI MATERIAL ZA OBVEZE RAN

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

ZAGOTAVLJANJE PRIPRAVKOV ZA ENTERALNO PREHRANO

RAZLIKA MED VKALKULIRANO IN TRŽNO CENO

PRINAŠANJE HRANE V SOBO ZA OSKRBO 1

1,35 €

DODATNA MALICA STANOVALCA

1,40 €

DODATNO ČIŠČENJE NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

12,02 €

MENJAVA POSTELJNEGA PERILA NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

4,55 €

DODATNE STORITVE OZ. ŠKODA ZARADI ALKOHOLNEGA OPOJA

11,26 €/uro+ MATERIALNA ŠKODA PO TRŽNI CENI

CIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

1,01 €

ČIŠČENJEIN VZDRŽEVANJEINVALIDSKEGA VOZIČKA V OSKRBI 1

4,00 €

ČIŠČENJE PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO HIGIENO V OSKRBI 1

1,01 €

POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE GARD.OMARE,NOČNE OMARICE V OSKRBI 1

16,25 €

DNEVNO POBIRANJE PERILA V OSKRBI 1 (cena na dan)

1,35 €

POMOČ PRI SELITVI NA ŽELJO STANOVALCA

32,50 €

SPREMSTVO ZA POTREBE STANOVALCEV

16,25 €

SKLADIŠČENJE OSEBNIH STVARI PO ODHODU (cena na dan)

3,15 €

IZPRAZNITEV SOBE PO ODHODU STANOVALCA

32,50 €

OBLAČENJE UMRLEGA NA ŽELJO SVOJCEV

36,38 €

NAKUPOVANJE IZVEN ZAVODA

4,06 €

POPRAVILA OBLAČIL (na uro šivanja)

11,76 €

PSIHIATRIČNO MNENJE ZA DPP

57,98 €

UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA DPP

29,98 €


Storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 1. odstavka 6. točke 42. člena Zakona o DDV.

Cenik je veljaven od 1. 3. 2024.

Nazaj na vrh