Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše

Skrb za starejše ljudi je v Idriji in okolici prisotna že zelo dolgo. Na Marofu je nekdaj mogočna kmetija postala zavetišče za stare, bolne in onemogle ljudi. Zanje so skrbele sestre reda sv. Vincencija Pavelskega, po II. svetovni vojni pa je bila iz ubožnice organizirana državna ustanova za onemogle. Danes je na tem mestu enota Marof.

Zaradi prostorske stiske in povečanja potreb je bil nato v mestu Idrija leta 1977 zgrajen nov dom. V naslednjem letu je bil k obstoječi stavbi na Marofu prizidan še novejši del, v letu 2010 pa se je ob stavbi enote Idrija začela gradnja novega doma, katerega I. faza je bila vseljena septembra 2011. V nadaljevanju je bila stara stavba Enote Idrija porušena, na njenem mestu pa zgrajena II. faza novega doma z otvoritvijo 23. 10. 2012.

Gradnja doma v Idriji je potekala v javno zasebnem partnerstvu, saj se je dom 29. 12. 2011 iz javnega zavoda preoblikoval v Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o., in pridobil koncesijo za opravljanje storitev institucionalnega varstva starostnikov ter odraslih oseb s posebnimi potrebami. Lastnika doma sta bila sprva Republika Slovenija in FMR, d.d., od leta 2016 naprej pa je dom v stoodstotnem lastništvu družbe FMR d.o.o. in je tako postal del skupine Kolektor.

Na podlagi koncesije Dom upokojencev Idrija izvaja tudi storitev pomoči družini na domu, ki jo nudi na območju občin Idrija in Cerkno. V novih prostorih doma je 8 najemnih oskrbovanih stanovanj, namenjenih bivanju starejšim, ter prostori za izvajanje storitve dnevnega varstva.

Nazaj na vrh