Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Prošnja enota Idrija

Dokumenti

Za sprejem v enoto Idrija je potrebno vložiti naslednje dokumente:

1. Prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
2. Mnenje o zdravstvenem stanju
3. Izjava o doplačilu
Stanovalci pred vhodom v dom

Izpolnjeno dokumentacijo pošljite na enega izmed naslednjih načinov:


O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev. Pri sprejemu se upošteva:

  • čas vložene prošnje,
  • stalno bivališče prosilca,
  • zdravstveno stanje,
  • stalno bivališče oz. bližina svojcev,
  • drugi socialni razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.


Za dodatne informacije glede sprejema v enoto Idrija se obrnite na socialno delavko enote Idrija              ( 051 654 858 ).            

Cenik oskrbe v enoti Idrija

Dodatne storitve za stanovalce


DODATKI NA DAN OSKRBA I OSKRBA II OSKRBA IIIA OSKRBA IIIB DODATKI NA DAN OSKRBA IV
TIP IN OPIS SOBE
/dan /dan /dan /dan
/dan
Enoposteljna soba s kopalnico 4,77 € 


33,95 €  39,66 €  45,36 €  50,31 €  3,34 €  50,54 € 
Dvoposteljna soba s kopalnico 1,85 €  31,03 €  36,74 €  42,44 €  47,39 €  0,42 €  47,62 € 

*Dnevno varstvo je v trajanju 8 ur dnevno -70% od cene oskrbe - glede na uvrstitev v kategorijo.

Odsotnost je cena oskrbe, zmanjšana za dnevni strošek živil = 4,66 € (v skladu z 11. členom Pravilnika).

Oskrbovancem, ki imajo kosilo v VDC-ju, se cena kosila zmanjša za 53,18 % stroškov živil = 2,48 €.

Socialnovarstvene storitve so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV.

Cenik je veljaven od 1. 7. 2023 

DODATNA STORITEV

CENA

OBCASNA POMOC PRI OSKRBI

2,09 €

KOPANJE NA LASTNO ŽELJO V OSKRBI 1

11,32 €

BRITJE V OSKRBI 1

4,43 €

OBČASNA POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI V OSKRBI 1

3,90 €

NAMEŠČANJESLUŠNEGA APARATA 2 X DNEVNO

1,30 €

MAZANJE KOŽE PO POTREBI

2,60 €

OBUVANJE KOMPRESIJSKIH NOGAVIC

1,30 €

POVIJANJENOG Z ELASTIČNIM POVOJEM (zjutraj in zvečer odvijanje)

3,90 €

PORABA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV-več kot prizna ZZZS

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

MENJAVA INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

2,60€

ZDRAVILA Z NEGATIVNELISTE

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

UPORABA NADSTANDARDNIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1-stanovalci

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

NADSTANDARDNI MATERIAL ZA OBVEZE RAN

PO TRENUTNI TRŽNI CENI

ZAGOTAVLJANJE PRIPRAVKOV ZA ENTERALNO PREHRANO

RAZLIKA MED VKALKULIRANO IN TRŽNO CENO

PRINAŠANJE HRANE V SOBO ZA OSKRBO 1

1,30 €

DODATNA MALICA STANOVALCA

1,34 €

DODATNO ČIŠČENJE NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

11,55 €

MENJAVA POSTELJNEGA PERILA NA ŽELJO STANOVALCA V OSKRBI 1

4,37 €

DODATNE STORITVE OZ. ŠKODA ZARADI ALKOHOLNEGA OPOJA

10,82 €/uro+ MATERIALNA ŠKODA PO TRŽNI CENI

CIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV V OSKRBI 1

0,97 €

ČIŠČENJEIN VZDRŽEVANJEINVALIDSKEGA VOZIČKA V OSKRBI 1

3,84 €

ČIŠČENJE PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO HIGIENO V OSKRBI 1

0,97 €

POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE GARD.OMARE,NOČNE OMARICE V OSKRBI 1

15,61 €

DNEVNO POBIRANJE PERILA V OSKRBI 1 (cena na dan)

1,30 €

POMOČ PRI SELITVI NA ŽELJO STANOVALCA

31,22 €

SPREMSTVO ZA POTREBE STANOVALCEV

15,61 €

SKLADIŠČENJE OSEBNIH STVARI PO ODHODU (cena na dan)

3,03 €

IZPRAZNITEV SOBE PO ODHODU STANOVALCA

31,22 €

OBLAČENJE UMRLEGA NA ŽELJO SVOJCEV

34,94 €

NAKUPOVANJE IZVEN ZAVODA

3,90 €

POPRAVILA OBLAČIL (na uro šivanja)

11,30 €

PSIHIATRIČNO MNENJE ZA DPP

55,69 €

UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA DPP

27,84 €


Storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 1. odstavka 6. točke 42. člena Zakona o DDV.

Cenik je veljaven od 1. 3. 2023.

Nazaj na vrh